CRM - Customer Relationship Management / Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Čo je CRM?
 
CRM patrí medzi najlepšie aplikácie pre malé a stredné firmy. Efektívne pomáha riadiťobchod a správu projektov, ako ja firmy.
Pomáha lepšie zdieľať informácie v rámci zamestnancov, kolegov, externistov a internistov, vedenia, podporí procesné riadenie v rámci firmy, bude slúžiť ako nástroj spätnej väzby pre manažérov vďaka prehľadným reportom a zlepší evidenciu zákazníkov a partnerov čím dopomôže k zvýšeniu Vašich ziskov.
 
Keďzačnete používať CRM vo Vašej spoločnosti si budete klásť otázku ako ste bez neho vedeli existovať.
 
Výhody CRM:
 
 • intuitívne prostredie
 • webový prístup
 • pripojenie aj z mobilných telefónov a dotykových tabletov
 • k dispozícii nonstop
 • pripojenie z ľubovoľného miesta kde je internet
 • prepojenie s aplikáciami MS Office
 • jednoduché exporty
 • pokročilé funkcie tvorby výstupných tlačových zostáv, kampane
 • integračné možnosti iných aplikačných softvérov
 • efektívna customizácia
 • najmodernejšia architektúra SOA
 
 
Čo získate?
vždy aktuálne a komplexné informácie o zákazníkoch - odberateľoch, dodávateľoch, partneroch aj potenciálnych záujemcoch,
to všetko na jednom, jedinom mieste, 
on-line prepojenie s centrálnymi úložiskami dokumentov k jednotlivým evidenciám a záznamom
efektívne riadenie obchodného procesu od prvotného kontaktu, cez evidenciu obchodných aktivít, e-mailov, pracovných stretnutí a súvisiacich dokumentov 
až po uzavreté zmluvymožnosť realizovať cielené marketingové kampane s využitím segmentácie adresátov kampane,
ako aj s možnosťou evidencie odozvy oslovených zákazníkov
možnosť vytvoriť vlastné evidencie, položky, pohľady podľa špecifických potrieb